پیام رهبری در سوگ کوثر دانش

به نام خداوند جان آفرین

غمشریکی با خانواده های قربانیان

وَمَنْ قٰتِلَ مَظْلُوْماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلـطٓاناً

بار دیگر دست جنایکتاران از آسیتین سیاه آنان برون شده و فاجعه‌ی بزرگ خلق کرد. این بار مرکز آموزشی کوثر هدف جنایت قرار گرفت و تعداد زیادی را شهید و زخمی ساخت. طبق برخی از گزارش ها تا کنون به تعدا ۲۹ نفر شهید و بیش از ۷۰ نفر در این حمله‌ی مرگبار زخمی شده اند که ممکن است آمار آنها بالا برود. یقیناً اینانی که مردم بیگناه را قتل عام می کنند، مسلمان نیستند. اسلام دین رحمت است نه جنایت و کشتار. در حالی که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد و مردم زخم خورده و خسته‌ی افغانستان، انتظار آرامش و قطع جنگ را دارد، نه تنها جنگ ها در میادین نظامی و سعت یافته، بل هر روز از غیر نظامیان بی گناه قربانی می گیرد. قتل عام آموزشگاه کوثر همانطوری که اولین جنایت نبوده، آخرین جنایت نیز نمی باشد. ما چگونه تصدیق کنیم که دولت داریم؟ دولتی که تاکنون نتوانسته پایتخت خود را تأمین کند. بر رئیس جمهور و سران دولت ما یه‌ی شرم و ننگ است که دم از حمایت مردم و تأمین امیت می زنند. اینجانب جز غمشریکی با بازماندگان شهدا و مجروحین، واژه‌ی دیگری را نمی توانم به کار ببرم.

          سید محمد علی جاوید.
     رهبر حرکت اسلامی آزاد افغانستان.
       ۳/عقرب/۱۳۹۹. کابل، افغانستان

دیدگاه تان را ارسال کنید

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410