درباره ما

فیلم معرفی

حركت اسلامى اسلامى افغانستان به تاريخ ١٩ حمل/فروردين ١٣٥٨ در شهر قم ايران تأسيس گرديد و تا كمتر از چهار ماه، هزاران مجاهد را در ١٩ ولايت افغانستان، زير پرچم آرود و آوازه ى جهاد آنها در تمام كشور پيچيد. اعضاى اصلى و تصميم گيرنده ى حزب، بيشتر متشكل از علماى جيد و روشنفكر دينى بودند. اهداف و مرام حركت اسلامى را مبارزه با حكومت كمونيستى كابل و قواى سرخ اتحاد جماهير شوروى و تأسيس حكومت مردمى معتدل مبتنى بر آموزه هاى اسلامى، به رسميت شناختن مذهب تشيع، عدالت ادارى و خود كفايى كشور تشكيل مى داد. رهبرى حركت اسلامى را آيت الله محسنى و قائم مقام رهبرى و رياست شوراى موكزى را استاد جاويد به عهده داشتند. پس از شكست طالبان و روى كار آمدن اداره ى موقت و سپس حكومت انتقالى، با سخنرانى مهيج و پرشور آيت الله محسنى كلمه ى اسلامى به نام دولت اضافه شد و نيز به كوشش آيت الله محسنى و استاد جاويد، در هنگام تدوير لويه جرگه ى قانون اساسى، مذهب جعفرى در قانون اساسى به رسميت شناخته شد و بعد از آن، قانون احوال شخصيه شيعه توسط تلاش هاى آيت الله محسنى، تدوين و بعد به تصويب مجلس نمايندگان و توشيح رئيس جمهورى رسيد. در تاريخ ١٦ دلو/بهمن ١٣٨٤ آيت الله محسنى در حضور كنگره ى حزبى استعفا كرد و مجمع مذكور استاد جاويد را به رهبرى حزب انتخاب نمود و هنوز رهبرى آن را به عهده دارد و مورد تأئيد حركت اسلامى اسلامى افغانستان به تاريخ ١٩ حمل/فروردين ١٣٥٨ در شهر قم ايران تأسيس گرديد و تا كمتر از چهار ماه، هزاران مجاهد را در ١٩ ولايت افغانستان، زير پرچم آرود و آوازه ى جهاد آنها در تمام كشور پيچيد. اعضاى اصلى و تصميم گيرنده ى حزب، بيشتر متشكل از علماى جيد و روشنفكر دينى بودند. اهداف و مرام حركت اسلامى را مبارزه با حكومت كمونيستى كابل و قواى سرخ اتحاد جماهير شوروى و تأسيس حكومت مردمى معتدل مبتنى بر آموزه هاى اسلامى، به رسميت شناختن مذهب تشيع، عدالت ادارى و خود كفايى كشور تشكيل مى داد. رهبرى حركت اسلامى را آيت الله محسنى و قائم مقام رهبرى و رياست شوراى موكزى را استاد جاويد به عهده داشتند. پس از شكست طالبان و روى كار آمدن اداره ى موقت و سپس حكومت انتقالى، با سخنرانى مهيج و پرشور آيت الله محسنى كلمه ى اسلامى به نام دولت اضافه شد و نيز به كوشش آيت الله محسنى و استاد جاويد، در هنگام تدوير لويه جرگه ى قانون اساسى، مذهب جعفرى در قانون اساسى به رسميت شناخته شد و بعد از آن، قانون احوال شخصيه شيعه توسط تلاش هاى آيت الله محسنى، تدوين و بعد به تصويب مجلس نمايندگان و توشيح رئيس جمهورى رسيد. در تاريخ ١٦ دلو/بهمن ١٣٨٤ آيت الله محسنى در حضور كنگره ى حزبى استعفا كرد و مجمع مذكور استاد جاويد را به رهبرى حزب انتخاب نمود و هنوز رهبرى آن را به عهده دارد و مورد تأئيد آیت الله محسنی است.

آرمان ما

تلاش برای اتحاد ملل مسلمان، برقراری نظام اقتصادی اسلامی، تامین آزادی بر مبنای اسلام، گسترش آموزش و پرورش و اجباری ساختن آن برای دختران و پسران، استقلال کامل قوه ی قضائیه، برابری حقوق زنان و مردان، تشکیل ارتش منظم، حضور شیعیان در دولت های افغانستان به تناسب جمعیت اهل تشیع و درج عقاید و احکام فقهی شیعیان در کتاب های درسی و توزیع عادلانه بیت المال در تمام ولایات از اهداف مهم و خطیر حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان می باشد.

مختصری از اساسنامه

ریاست کمیته ها

رئیس دفتر مرکزی
موسوی

رئیس دفتر مرکزی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

ریاست شورای اجرائیه
نیکزاد

ریاست شورای اجرائیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

معاون رهبر
توسلی

معاون رهبر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

رئیس کلینیک رایگان حزب
دکتر نعیم سادات

رئیس کلینیک رایگان حزب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.

©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410