مطالب دسته: دسته‌بندی نشده

روز شنبه مورخ ۱۷ ثور/اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی جناب امیر خان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان به مقر شورای علمای...

مخمسی که سال ها پیش سروده بودم و در شرایط فعلی ما تطبیق می کند مخمس جفای خار ها، عید...

چهار پاره ای که سال ها پیش سروده بودم و در شرایط فعلی وطن تطبیق می شود چهار پاره عید...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش نهم  انبساط جهان         دانشمندان نظر داده اند که...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش هشتم وسعت مفهوم علم در قرآن        در قرآن‌کریم حدود...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش هفتم  قرآن و علوم مختلف         واژه علم و مشتقات...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش ششم تأکید قرآن بر فراگیری علم        چنانچه در بخش...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش پنجم مسلمانان با قرآن پیشرف کردند       تاریخ نمی تواند...

حوزات علمیه و دوری از قرآن بخش چهارم پایان عمر جهان یک قرن بعد از نزول قرآن و آغاز اسلام،...

حوزه های علمیه و دوری از قرآن بخش دوم در حوزه های علمیه (دینیه) مفاهیم و دروس قرآن، اهمیت خود...

مسح پا یا شستن پا در وضوء بخش دهم و پایانی از کتب روایی اهل سنت        چنانچه...

مسح پا یا شستن پا در وضوء بخش دهم و پایانی از کتب روایی اهل سنت        چنانچه...

شستن پا یا مسح پا در وضوء بخش نهم  مسح پا از منابع مختلف اهل سنت       تکراراً...

یک ماه ایستادگی و مقاومت در اوکراین یک ماه از تهاجم بیرحمانه ارتش روسیه به دستور پوتین بر اوکراین گذشت...

شستن پا یا مسح پا در وضوء بخش هشم احادیث مختلف از کتب روایی اهل سنت در بخش های پیشین...

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410