خدمات ما

کلینیک رایگان شهدای حرکت اسلامی متعلق به حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان از اوایل سال 1397 شروع به فعالیت نموده و خدمات صحی، بهداشتی و انسان دوستانه خود را بطور رایگان جهت معالجه ی هموطنان عزیز، روزهای چهارشنبه ارائه می دارد.

جهت دریافت عضویت حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان، می توانید روی لینک رو برو کلیک نمایید.©حزب حرکت اسلامی آ. افغانستان توسعه دهنده: 0790618410